Sâu bọ gỗ tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Sâu bọ gỗ” là “Wood insects“, có phiên âm là /wʊdˈɪnˌsekts/.

Sâu bọ gỗ hay còn gọi là mọt hại gỗ bằng cách đục rỗng các vật dụng làm bằng gỗ. Chúng thuộc họ côn trunhf có cánh cứng và sống đơn lẻ.

Một số từ có liên quan đến từ “Sâu bọ gỗ” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Con nhộng gỗ – Woodlouse
  • Sâu đục gỗ: Wood-boring larva
  • Sâu bọ gỗ đục gỗ – Wood-boring beetle
  • Sâu bọ gỗ phá hủy gỗ – Wood-boring pests damaging structures
  • Phương pháp diệt sâu bọ gỗ – Wood-borer prevention methods
  • Kỹ thuật kiểm soát sâu bọ gỗ – Wood-borer control techniques
  • Kiểm soát sâu bọ gỗ – Wood-borer control

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Wood insects” với nghĩa là “Sâu bọ gỗ” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Wood insects can cause significant damage to wooden structures if left untreated.
=> Sậu bọ gỗ có thể gây hư hại đáng kể cho cấu trúc gỗ nếu không được xử lý.
2. Prevention is key in controlling wood insects and preserving the integrity of wooden furniture.
=> Phòng chống là chìa khóa quan trọng trong việc kiểm soát sậu bọ gỗ và bảo vệ tính nguyên vẹn của đồ gỗ.
3. Regular inspections help detect wood insects early, preventing extensive damage.
=> Kiểm tra đều đặn giúp phát hiện sậu bọ gỗ sớm, ngăn chặn hư hại lớn.
4. Wood insects such as termites are notorious for their ability to silently destroy wooden structures.
=> Sậu bọ gỗ như mối nổi tiếng với khả năng phá hủy yên lặng cấu trúc gỗ.
5. Effective wood insect control involves using appropriate treatments and deterrents.
=> Kiểm soát sậu bọ gỗ hiệu quả liên quan đến việc sử dụng các liệu pháp và biện pháp ngăn chặn thích hợp.
6. Wood insect infestations can compromise the stability of wooden beams and supports.
=> Sự xâm lấn của sậu bọ gỗ có thể làm mất ổn định của thanh và hỗ trợ gỗ.
7. Termite-resistant wood can be a wise choice to reduce the risk of wood insect damage.
=> Gỗ chống mối có thể là sự lựa chọn khôn ngoan để giảm nguy cơ hư hại từ sậu bọ gỗ.
8. Wood insect larvae often burrow into the wood, making detection challenging.
=> Ấu trùng sậu bọ gỗ thường đào lỗ vào trong gỗ, làm cho việc phát hiện trở nên khó khăn.
9. Treating wood with preservatives is a common practice to deter wood insects.
=> Việc xử lý gỗ bằng chất bảo quản là một thực hành phổ biến để ngăn chặn sậu bọ gỗ.
10.Homeowners should be proactive in wood insect prevention to avoid costly repairs.
=> Chủ nhà nên tích cực trong việc phòng chống sậu bọ gỗ để tránh các công việc sửa chữa đắt đỏ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!