Thuốc diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, thuốc diệt chuột là Rodenticide, có phiên âm cách đọc là /roʊˈdɛntɪsaɪd/.

“Thuốc diệt chuột” là các loại hóa chất hoặc phương tiện được thiết kế để tiêu diệt hoặc kiểm soát chuột, ngăn chúng xâm nhập vào không gian sống của con người và gây hại cho sức khỏe, đồ đạc, hoặc thực phẩm.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Thuốc diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Sản phẩm diệt chuột an toàn – Safe rodenticide product
 • Chiến lược kiểm soát chuột – Rodent control strategy
 • Nghiên cứu về thuốc diệt chuột – Rodenticide research
 • Sản phẩm kiểm soát chuột – Rodent control products
 • Dịch vụ tiêu diệt chuột chuyên nghiệp- Professional rodent extermination services:
 • Các phương pháp kiểm soát chuột nhân đạo – Humane rodent control methods:
 • Thiết bị đẩy lùi chuột điện tử – Electronic rodent deterrents
 • Biện pháp kiểm soát chuột tự nhiên – Natural rodent control remedies

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Thuốc diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Rodenticides are chemical substances used to kill rodents such as rats and mice.
  => Thuốc diệt chuột là các chất hóa học được sử dụng để tiêu diệt gặm nhấm như chuột và chuột nhắt.
 • It’s important to use rodenticides cautiously, especially in areas accessible to pets and children.
  => Quan trọng khi sử dụng thuốc diệt chuột một cách cẩn thận, đặc biệt là trong các khu vực mà thú cưng và trẻ em có thể tiếp cận.
 • Rodenticides come in various forms, including pellets, powders, and blocks.
  => Thuốc diệt chuột có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm viên nén, bột, và khối.
 • Professional pest control services may use specialized rodenticides to address severe infestations.
  => Dịch vụ kiểm soát dịch vụ chuyên nghiệp có thể sử dụng thuốc diệt chuột chuyên dụng để giải quyết nhiễm khuẩn nghiêm trọng.
 • Rodenticides work by interfering with the rodent’s ability to clot blood, leading to fatal internal bleeding.
  => Thuốc diệt chuột hoạt động bằng cách can thiệp vào khả năng đông máu của chuột, dẫn đến chảy máu nội tâm chết người.
 • Proper disposal of rodenticide containers is essential to prevent accidental poisoning of wildlife.
  => Việc tiêu hủy đúng cách các đồ chứa thuốc diệt chuột là quan trọng để ngăn chặn việc động vật hoang dã tự ý ngộ độc.
 • When using rodenticides indoors, it’s advisable to place them in secure bait stations to minimize the risk of exposure to pets and non-target animals.
  => Khi sử dụng thuốc diệt chuột trong nhà, nên đặt chúng trong các trạm mồi an toàn để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với thú cưng và động vật không phải là mục tiêu.
 • Rodenticide poisoning can occur if not used according to the instructions.
  => Nguy cơ ngộ độc thuốc diệt chuột có thể xảy ra nếu không sử dụng theo hướng dẫn.
 • Proper disposal of rodenticide containers is essential to prevent environmental contamination.
  => Việc vứt bỏ đúng cách các container của thuốc diệt chuột là quan trọng để ngăn ô nhiễm môi trường.
 • Rodenticide resistance in some rodents has become a concern in pest control.
  => Sự miễn dịch với thuốc diệt chuột ở một số loại chuột đã trở thành một vấn đề trong việc kiểm soát côn trùng gây hại.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!