Thuốc phòng chống mối tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, Thuốc phòng chống mối là “Termite prevention chemicals“, có phiên âm là /ˈtɜːrmaɪt prɪˈvɛnʃən ˈkɛmɪkəlz/.

Thuốc phòng chống mối là thuốc chuyên dùng để diệt, làm giảm số lượng mối gây hại cho công trình: Nhà cửa, kho tàng, đền miếu, công trình thủy lợi.

Một số từ có liên quan đến từ “Thuốc phòng chống mối” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Chất đuổi mối – Termite repellent chemicals
  • Kiểm soát mối – Termite control
  • Chất bảo quản gỗ – Wood preservatives
  • Xử lý chống mối – Anti-termite treatments
  • Các loại hóa chất chống mối – Types of termite repellents
  • Sản phẩm ngừa mối cho ngôi nhà – Termite deterrents for homes
  • Xử lý đất để ngăn chặn mối – Soil treatment for termite prevention
  • Công nghệ phun thuốc chống mối – Termite prevention spray technology

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Termite prevention chemicals” với nghĩa là “Thuốc phòng chống mối” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Disinfectants help prevent termite infestations.
=> Thuốc phòng chống mối giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mối.
2. Regular use of disinfectants is important for termite prevention.
=> Việc sử dụng thuốc phòng chống mối thường xuyên là quan trọng.
3. Make sure to apply disinfectant to termite-prone areas.
=> Hãy đảm bảo áp dụng thuốc phòng chống mối vào các khu vực dễ bị mối tấn công.
4. Using a reliable disinfectant is crucial in termite control.
=> Việc sử dụng một loại thuốc phòng chống mối đáng tin cậy là rất quan trọng trong việc kiểm soát mối.
5. Disinfectants can effectively eliminate termites and their colonies.
=> Thuốc phòng chống mối có thể loại bỏ mối và tổ của chúng một cách hiệu quả.
6. Regular disinfection is a key component of termite prevention measures.
=> Việc khử trùng đều đặn là một phần quan trọng trong các biện pháp phòng chống mối.
7. It’s important to choose the right disinfectant for termite control.
=> Việc lựa chọn thuốc phòng chống mối phù hợp là quan trọng.
8. Disinfectants create a protective barrier against termite infestations.
=> Thuốc phòng chống mối tạo ra một rào cản bảo vệ chống lại sự xâm nhập của mối.
9. Regular disinfection can help prevent termite damage to wooden structures.
=> Khử trùng định kỳ sử dụng thuốc phòng chống mối có thể giúp ngăn chặn sự hư hỏng do mối đối với các cấu trúc gỗ.
10. Using disinfectants is an effective way to safeguard your property from termites.
=> Sử dụng thuốc phòng chống mối là một cách hiệu quả để bảo vệ tài sản của bạn khỏi mối.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + thirteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!