Hộp nhử mối tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, Hộp nhử mối nghĩa là Termite bait station, có phiên âm Anh – Mỹ /ˈtɜː.maɪt beɪt ˈsteɪ.ʃən/ và phiên âm Anh – Anh /ˈtɜː.maɪt beɪt ˈsteɪ.ʃən/

Hộp nhử mối là thiết bị chứa chất hấp dẫn mối, giúp kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của chúng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp và ngôi nhà để bảo vệ cấu trúc gỗ khỏi thiệt hại.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Hộp nhử mối”

 • Hộp nhử mối – Termite bait station
 • Hộp mồi mối – Termite bait box
 • Thiết bị kiểm soát mối – Termite control device
 • Mồi mối kiểm soát – Termite control bait
 • Hệ thống mồi mối – Termite bait system
 • Hộp chất mồi mối – Termite bait container
 • Trạm mồi mối – Termite bait station

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Hộp nhử mối” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Termite bait stations are effective tools for controlling termite infestations in residential areas.
  => Hộp nhử mối là công cụ hiệu quả trong việc kiểm soát sự xâm nhập của mối trong khu vực nhà ở.
 • Placing termite bait stations around your property is a proactive measure to prevent termite damage.
  => Việc đặt các hộp nhử mối quanh khu vực của bạn là một biện pháp tích cực để ngăn chặn thiệt hại từ mối.
 • Regularly inspecting termite bait stations is crucial for early detection and effective termite control.
  => Kiểm tra định kỳ các hộp nhử mối là quan trọng để phát hiện sớm và kiểm soát mối một cách hiệu quả.
 • The termite bait station lures termites away from structures, protecting your home from potential damage.
  => Hộp nhử mối thu hút mối ra khỏi cấu trúc, bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những thiệt hại tiềm ẩn.
 • Installing termite bait stations is an eco-friendly approach to termite management, reducing the need for chemical pesticides.
  => Việc lắp đặt hộp nhử mối là một phương pháp thân thiện với môi trường trong quản lý mối, giảm thiểu sự cần đến thuốc trừ mối hóa học.
 • Homeowners often use termite bait stations as part of a comprehensive termite prevention plan.
  => Những người chủ nhà thường sử dụng các hộp nhử mối như một phần của kế hoạch phòng ngừa mối toàn diện.
 • Termite bait stations are a discreet and low-profile solution for homeowners seeking long-term termite protection.
  => Các hộp nhử mối là một giải pháp tinh tế và ít nổi bật cho những người chủ nhà tìm kiếm sự bảo vệ chống mối dài hạn.
 • Landscapers often recommend the use of termite bait stations as a preventive measure to safeguard gardens and wooden landscape features.
  => Những người làm vườn thường khuyến nghị việc sử dụng hộp nhử mối như một biện pháp dự phòng để bảo vệ khu vườn và các đặc điểm cảnh quan bằng gỗ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!