Tổ mối tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh tổ mốitermitary, phiên âm là /ˈtɜːmɪtərɪ/ hoặc Termite mound phiên âm/ˈtɜːmaɪt maʊnd/

Một số cụm từ liên quan “tổ mối” và dịch sang tiếng Anh tương ứng

  • Mối chúa: Termite queen
  • Mối đàn: Termite swarm
  • Mối lính: Termite soldier
  • Tổ mối: Termite mound

Một số câu liên quan “tổ mối” và dịch sang tiếng Anh tương ứng

1. Scientists studied the intricate architecture of the termite mound to understand the social behavior of termites.
=> Dịch: Các nhà khoa học nghiên cứu kiến trúc phức tạp của tổ mối để hiểu hành vi xã hội của chúng.

2. The termite mound served as a fortress for the colony, protecting it from predators and environmental threats.
=> Dịch: Tổ mối đóng vai trò như một thành trì cho đàn mối, bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi và các mối đe dọa từ môi trường.

3. Local guides explained the significance of the termite mounds in the ecosystem, highlighting their role in nutrient recycling.
=> Dịch: Các hướng dẫn địa phương giải thích ý nghĩa của các tổ mối trong hệ sinh thái, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc tái chế dưỡng chất.

4. The researchers marveled at the sheer size of the termite mound, a testament to the collective effort of the termite colony.
= > Dịch: Các nhà nghiên cứu kinh ngạc trước kích thước lớn của tổ mối, là một minh chứng cho sự cống hiến tập thể của đàn mối.

5. The documentary featured breathtaking footage of termite mounds in the African savannah, showcasing their unique architectural beauty.
= > Dịch: Bộ phim tài liệu đặc sắc hình ảnh của những tổ mối ở thảo nguyên châu Phi, giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của chúng.

 

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − fifteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!