Chống mối mọt tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, chống mối mọt nghĩa là Termite-proof, có phiên âm /ˈtɝː.maɪt pruːf/.

“Chống mối mọt” là một loạt các biện pháp và phương pháp được thực hiện để ngăn chặn và kiểm soát sự xâm lấn của mọt trong các ngữ cảnh khác nhau, bao gồm quần áo, đồ dùng gia đình, thực phẩm, và không gian sống.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Chống mối mọt”

 • Vật liệu chống mối – Termite-resistant materials
 • Xây dựng với các tính năng chống mối – Building with termite-proof features
 • Điều trị chống mối – Termite-proof treatment
 • Sử dụng lớp hoàn thiện chống mối – Using termite-resistant finishes
 • Cấu trúc được thiết kế để chống mối – Structures designed to be termite-resistant
 • Rào chống mối – Termite-proof barriers
 • Quy hoạch cảnh chống mối – Termite-resistant landscaping
 • Biện pháp chống mối – Termite-proofing measures

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Chống mối mọt” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • The new construction includes building with termite-proof features for long-lasting protection.
  => Công trình mới bao gồm việc xây dựng với các tính năng chống mối mọt để bảo vệ kéo dài.
 • Applying a termite-proof treatment to wooden structures is a proactive measure against infestations.
  => Việc áp dụng một liệu pháp chống mối mọt cho các công trình gỗ là một biện pháp chủ động chống lại sự xâm lấn.
 • Installing termite-proof barriers around the foundation is a common practice for pest control.
  => Việc lắp đặt rào chống mối mọt xung quanh nền nhà là một thực hành phổ biến cho kiểm soát dịch hại.
 • Advances in construction technology allow for the creation of buildings using termite-proof materials.
  => Các tiến bộ trong công nghệ xây dựng cho phép tạo ra các công trình sử dụng vật liệu chống mối mọt.
 • Regular inspections and termite-proofing measures are crucial for maintaining a termite-free home.
  => Ví dụ: Việc kiểm tra định kỳ và triển khai biện pháp chống mối mọt là quan trọng để duy trì một ngôi nhà không bị mối.
 • The use of termite-proof materials in construction is crucial for long-term structural integrity.
  => Sử dụng vật liệu chống mối mọt trong xây dựng là quan trọng để bảo vệ tính toàn vẹn cấu trúc trong thời gian dài.
 • Homeowners are increasingly investing in termite-proof treatments to safeguard their properties.
  => Người chủ nhà ngày càng đầu tư vào các liệu pháp chống mối mọt để bảo vệ tài sản của họ.
 • Regular inspections and termite-proofing measures are essential for preventing infestations.
  => Việc kiểm tra định kỳ và triển khai các biện pháp chống mối mọt là quan trọng để ngăn chặn sự xâm lấn của mối.

 

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!