Dịch vụ diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Dịch vụ diệt chuột” là “Mouse extermination service”, có phiên âm cách đọc là /maʊs ɪkˌstɜrmɪˈneɪʃən ˈsɜrvɪs/.

Dịch vụ diệt chuột giữ vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp, dịch vụ bởi chúng giúp kiểm soát số lượng chuột một cách nhanh chóng, tiện lợi. Lựa chọn dịch vụ thích hợp sẽ giúp giữ môi trường trong lành cùng năng suất cây trồng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Dịch vụ diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Dịch vụ tiêu diệt chuột – Rat extermination service
  • Kiểm soát chuột chuyên nghiệp – Professional rat control
  • Dịch vụ tiêu diệt gặm nhấm – Rodent eradication service
  • Dịch vụ loại bỏ chuột – Mouse removal service
  • Kiểm soát côn trùng cho chuột – Pest control for rats
  • Dịch vụ phòng chống và tiêu diệt chuột – Rat prevention and elimination service
  • Phương pháp tiêu diệt chuột hiệu quả – Effective rat extermination methods
  • Quản lý côn trùng tích hợp cho gặm nhấm – Integrated pest management for rodents
  • Dịch vụ kiểm soát sự xâm nhập của chuột – Rat infestation control service
  • Giải pháp tiêu diệt chuột chuyên nghiệp – Professional rat eradication solutions

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Mouse extermination service” với nghĩa “Dịch vụ diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Our mouse extermination service is available for both residential and commercial properties.
=> Dịch vụ diệt chuột của chúng tôi có sẵn cho cả tài sản dân cư và thương mại.
2. We provide a comprehensive mouse extermination service that includes inspection, treatment, and prevention
=> Chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt chuột toàn diện bao gồm kiểm tra, điều trị và phòng ngừa.
3. Our mouse extermination service uses safe and effective methods to eliminate mice from your property.
=> Dịch vụ diệt chuột của chúng tôi sử dụng các phương pháp an toàn và hiệu quả để tiêu diệt chuột khỏi tài sản của bạn.
4. We offer emergency mouse extermination services for urgent situations.
=> Chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt chuột khẩn cấp cho các tình huống gấp.
5. Our mouse extermination service is affordable and guaranteed to be effective.
=> Dịch vụ diệt chuột của chúng tôi có giá cả hợp lý và đảm bảo hiệu quả.
6. Our experienced technicians use the latest equipment and techniques for mouse extermination.
=> Các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng thiết bị và kỹ thuật mới nhất để dịch vụ diệt chuột.
7. We provide ongoing mouse extermination services to ensure long-term protection against infestations.
=> Chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt chuột liên tục để đảm bảo bảo vệ lâu dài chống lại sự xâm nhập.
8. Our mouse extermination service is available 24/7 for your convenience.
=> Dịch vụ diệt chuột của chúng tôi có sẵn 24/7 để tiện lợi cho bạn.
9. We offer customized mouse extermination plans tailored to your specific needs and preferences.
=> Chúng tôi cung cấp các dịch vụ diệt chuột được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.
10.Our mouse extermination service is backed by a satisfaction guarantee for your peace of mind.
=> Dịch vụ diệt chuột của chúng tôi được đảm bảo đem lại sự hài lòng cho bạn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!