Dịch vụ diệt kiến tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, dịch vụ diệt kiến là Ant extermination service, có phiên âm đọc là /ænt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

“Dịch vụ diệt kiến” là các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp để kiểm soát và loại bỏ sự xuất hiện của kiến trong môi trường sống hoặc công nghiệp.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Dịch vụ diệt kiến”

 • Dịch vụ kiểm soát kiến – Ant control services
 • Giải pháp diệt kiến – Ant eradication solutions
 • Quản lý côn trùng kiến – Ant pest management
 • Dịch vụ loại bỏ kiến – Ant removal services
 • Diệt kiến chuyên nghiệp – Professional ant extermination
 • Phòng ngừa và tiêu diệt kiến – Ant prevention and elimination
 • Residential and commercial ant services – Dịch vụ kiến cho cả khu dân cư và thương mại
 • Công ty diệt kiến địa phương – Local ant control company
 • Các giải pháp diệt kiến đa dạng – Diverse ant eradication solutions
 • Công ty cung cấp dịch vụ diệt kiến trong nhà – Indoor ant extermination service company

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Dịch vụ diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • If you’re dealing with a persistent ant problem, it’s time to call in a professional ant extermination service.
  => Nếu bạn đang gặp vấn đề kiến kéo dài, đến lúc gọi dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp.
 • Our home was infested with ants, but the ant extermination service effectively eliminated the entire colony.
  => Ngôi nhà của chúng tôi bị xâm lấn bởi kiến, nhưng dịch vụ diệt kiến đã loại bỏ hiệu quả toàn bộ tổ.
 • The ant extermination service uses safe and targeted methods to ensure the complete removal of ants.
  => Dịch vụ diệt kiến sử dụng các phương pháp an toàn và có định để đảm bảo việc loại bỏ hoàn toàn kiến khỏi tài sản của bạn.
 • Homeowners should schedule regular ant inspections to catch infestations early and enlist the help of an ant extermination service if needed.
  => Người chủ nhà nên lên lịch kiểm tra kiến định kỳ để phát hiện sự xâm lấn sớm và tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ diệt kiến nếu cần.
 • The effectiveness of the ant extermination service was evident as we no longer saw trails of ants in the kitchen.
  => Sự hiệu quả của dịch vụ diệt kiến đã rõ ràng khi chúng tôi không còn thấy dấu vết của kiến trong bếp nữa.
 • Commercial establishments, such as restaurants, should invest in routine ant control and hire a professional ant extermination service to maintain a hygienic environment.
  => Các cơ sở thương mại như nhà hàng nên đầu tư vào kiểm soát kiến định kỳ và thuê dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp để duy trì một môi trường sạch sẽ.
 • The ant extermination service not only eliminated the ants but also provided recommendations to prevent future infestations.
  => Dịch vụ diệt kiến không chỉ tiêu diệt kiến mà còn cung cấp các khuyến nghị để ngăn chặn sự xâm lấn trong tương lai.
 • DIY ant control methods may not be sufficient; it’s advisable to hire an ant extermination service for a thorough and professional solution.
  => Các phương pháp tự làm kiểm soát kiến có thể không đủ; khuyến cáo nên thuê dịch vụ diệt kiến để có một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp.
 • The ant extermination service offers both one-time treatments for immediate relief and ongoing plans for long-term ant control.
  => Dịch vụ diệt kiến cung cấp cả điều trị một lần để giảm ngay và các kế hoạch liên tục để kiểm soát kiến lâu dài.
 • We were impressed by the speed and efficiency of the ant extermination service; our ant problem was resolved within a few days.
  => Chúng tôi ấn tượng với tốc độ và hiệu suất của dịch vụ diệt kiến; vấn đề kiến của chúng tôi đã được giải quyết chỉ trong vài ngày.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!