Diệt bọ xít tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt bọ xít nghĩa là:

 • Ants kill, có phiên âm Anh – Mỹ /ænt kɪl/, Anh – Anh /ænt kɪl/
 •  Ants extermination, có phiên âm Anh – Mỹ /ænt ɪkˌstɝː.məˈneɪ.ʃən/, Anh – Anh /ænt ɪkˌstɜː.mɪˈneɪ.ʃən/

Dưới đây là các cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Diệt bọ xít”

 • Xịt diệt bọ xít – Ants kill spray
 • Các phương pháp diệt bọ xít hiệu quả – Effective ants kill methods
 • Giải pháp diệt bọ xít hóa chất – Chemical ants kill solutions
 • Bình mồi diệt bọ xít – Ants kill bait traps
 • Ứng dụng gel diệt bọ xít – Ants kill gel application
 • Sản phẩm diệt bọ xít thương mại – Commercial ants kill products
 • Dịch vụ diệt bọ xít – Ant extermination services
 • Diệt bọ xít tại khu dân cư – Residential ant extermination

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Diệt bọ xít” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Ants kill sprays are readily available for immediate use when dealing with ant infestations at home.
  => Xịt diệt bọ xít sẵn có để sử dụng ngay lập tức khi phải đối mặt với sự xâm chiếm của bọ xít tại nhà.
 • Using ant traps is a common and practical method to kill ants and prevent their further invasion.
  => Sử dụng bình hấp bọ xít là một phương pháp phổ biến và hiệu quả để diệt bọ xít và ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo của chúng.
 • Using ant traps is an effective method to kill ants without using harmful chemicals.
  => Sử dụng bình hấp bọ xít là một phương pháp hiệu quả để diệt bọ xít mà không sử dụng hóa chất gây hại.
 • Immediate action is crucial when dealing with ants, and ants kill sprays are a quick solution.
  => Hành động ngay lập tức là quan trọng khi đối mặt với bọ xít, và xịt diệt bọ xít là một giải pháp nhanh chóng.
 • Professional pest control services can provide a comprehensive solution for ant extermination in commercial spaces.
  => Dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp có thể cung cấp giải pháp toàn diện cho việc diệt bọ xít trong không gian kinh doanh.
 • Regular ant extermination is essential for maintaining a hygienic environment in the kitchen.
  => Việc diệt bọ xít đều đặn là quan trọng để duy trì môi trường vệ sinh trong bếp.
 • Ants kill gel baits are effective in targeting ant colonies and disrupting their communication.
  => Bình mồi gel diệt bọ xít hiệu quả trong việc nhắm đến tổ bọ xít và làm gián đoạn giao tiếp của chúng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + eight =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!