Diệt chuột chù tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt chuột chù” là “Rat extermination”, có phiên âm cách đọc là /maʊs ɪkˌstɜrmɪˈneɪʃən ˈsɜrvɪs/.

Chuột chù là động vật phá hoại mùa màng và có nguy cơ lây nhiễm các bệnh cho con người. Do đó, việc diệt chuột chù cần được diễn ra đều đặn và hiệu quả. Ngoài nuôi mèo thì có thể sử dụng thuốc diệt, bẫy diệt.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt chuột chù” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Tiêu diệt chuột chù trên mái nhà – Elimination of roof rats
  • Dịch vụ diệt chuột chù – Rat extermination service
  • Kiểm soát chuột chù chuyên nghiệp – Professional rat control
  • Diệt gặm nhấm – Rodent eradication
  • Loại bỏ chuột chù trên mái nhà – Roof rat removal
  • Kiểm soát sự xâm nhập của chuột chù – Rat infestation control
  • Chiến dịch diệt chuột chù – Rat extermination campaign
  • Phương pháp tiêu diệt chuột chù hiệu quả – Effective rat extermination methods
  • Phòng chống và tiêu diệt chuột chù – Rat prevention and elimination
  • Giải pháp tiêu diệt chuột chù chuyên nghiệp – Professional rat eradication solutions

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Rat extermination” với nghĩa “Diệt chuột chù” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Our rat extermination service is highly effective in eliminating roof rats from your property.
=> Dịch vụ diệt chuột chù của chúng tôi rất hiệu quả trong việc tiêu diệt chuột chù trên tài sản của bạn.
2. We provide professional rat control services to eradicate rat infestations in homes and businesses.
=> Chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt chuột chù chuyên nghiệp để diệt sự xâm nhập của chuột chù trong nhà và doanh nghiệp.
3. Our rat extermination team is trained to handle even the most severe rat infestations.
=> Đội ngũ diệt chuột chù của chúng tôi được đào tạo để xử lý cả sự xâm nhập nghiêm trọng nhất của chuột chù.
4. We use safe and humane methods for rat extermination to ensure the well-being of both humans and rats.
=> Chúng tôi sử dụng các phương pháp an toàn và nhân văn để diệt chuột chù để đảm bảo sự an toàn cho cả con người và chuột chù.
5. Our rat extermination service includes a thorough inspection of your property to identify and eliminate rat entry points.
=> Dịch vụ diệt chuột chù của chúng tôi bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng tài sản của bạn để xác định và tiêu diệt các điểm vào của chuột chù.
6. We offer customized rat extermination plans tailored to your specific needs and preferences.
=> Chúng tôi cung cấp các kế hoạch diệt chuột chù được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn.
7. Our rat extermination methods are environmentally friendly and do not harm other wildlife or pets.
=> Các phương pháp diệt chuột chù của chúng tôi thân thiện với môi trường và không gây hại cho các loài hoang dã khác hoặc thú cưng.
8. We guarantee the complete eradication of rats from your property with our professional rat extermination service.
=> Chúng tôi đảm bảo tiêu diệt chuột chù khỏi tài sản của bạn với dịch vụ diệt chuột chù chuyên nghiệp của chúng tôi.
9. Our rat extermination service is available 24/7 to address any emergency rat infestation situations.
=> Dịch vụ diệt chuột chù của chúng tôi có sẵn 24/7 để giải quyết bất kỳ tình huống xâm nhập khẩn cấp nào của chuột chù.
10. We take pride in our track record of successful rat extermination cases and satisfied customers.
=> Chúng tôi tự hào về lịch sử thành công trong việc diệt chuột chù và sự hài lòng của khách hàng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!