Diệt kiến tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến là Ant control, có phiên âm cách đọc là /ænt kənˈtroʊl/.

“Diệt kiến” là quá trình loại bỏ hoặc giảm số lượng kiến thông qua việc sử dụng các biện pháp kiểm soát, hóa chất, hoặc phương pháp tự nhiên để ngăn chặn sự phát triển và lây lan của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Các phương pháp kiểm soát kiến – Ant control methods
 • Dịch vụ kiểm soát kiến chuyên nghiệp – Professional ant control services
 • Biện pháp tự nhiên kiểm soát kiến – Natural ant control remedies
 • Sản phẩm kiểm soát kiến – Ant control products
 • Biện pháp kiểm soát kiến cho vườn cây – Ant control measures for gardens
 • Kiểm soát kiến trong bếp – Ant control in the kitchen
 • Các kỹ thuật kiểm soát kiến cho nhà ở – Ant control techniques for homes
 • Các kỹ thuật kiểm soát kiến cho nhà ở – Ant control strategies for businesses
 • Các phương pháp kiểm soát kiến sinh học – Biological ant control methods

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Regular cleaning and proper food storage are crucial for ant control in the kitchen.
  => Việc lau dọn đều đặn và bảo quản thức ăn đúng cách là quan trọng để diệt kiến trong bếp.
 • If you notice ant trails in your home, consider using ant baits as part of your ant control strategy.
  => Nếu bạn nhận thấy dấu vết của kiến trong nhà, hãy xem xét việc sử dụng mồi kiến như một phần của chiến lược diệt kiến của bạn.
 • Professional ant control services can effectively identify and eliminate ant nests around your property.
  => Dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp có thể hiệu quả trong việc xác định và loại bỏ tổ kiến xung quanh tài sản của bạn.
 • Implementing ant control measures is essential to protect your garden plants from ant infestations.
  => Việc thực hiện các biện pháp diệt kiến là quan trọng để bảo vệ cây cỏ trong vườn của bạn khỏi sự tấn công của kiến.
 • Biological ant control methods involve introducing natural predators to keep ant populations in check.
  => Các phương pháp diệt kiến sinh học bao gồm việc giới thiệu các kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát số lượng kiến.
 • Ant control products, such as ant sprays, can be used to target specific ant trails and entry points.
  => Các sản phẩm diệt kiến, như xịt kiến, có thể được sử dụng để nhắm đến các dấu vết và điểm nhập của kiến cụ thể.
 • DIY ant control tips often include using natural repellents like cinnamon or vinegar to deter ants.
  => Mẹo diệt kiến tự làm thường bao gồm việc sử dụng chất cản trở tự nhiên như quế hoặc giấm để đẩy lùi kiến.
 • For businesses, a proactive approach to ant control is essential to maintain a hygienic and pest-free environment.
  => Đối với doanh nghiệp, việc tiếp cận một cách tích cực đối với diệt kiến là quan trọng để duy trì một môi trường sạch sẽ và không có côn trùng gây hại.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 14 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!