Hệ thống nhử mối tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, hệ thống nhử mối nghĩa là Termite baiting system, có phiên âm Anh – Mỹ /ˈtɜː.maɪt ˈbeɪtɪŋ ˈsɪs.təm/ và phiên âm Anh – Anh /ˈtɜː.maɪt ˈbeɪtɪŋ ˈsɪs.təm/.

“Hệ thống nhử mối” là việc kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của mối bằng cách sử dụng các trạm nhử mối chứa chất nhử thu hút mối ra khỏi các khu vực quan trọng, như cấu trúc gỗ và ngôi nhà.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “hệ thống nhử mối”

 • Việc lắp đặt hệ thống nhử mối – Termite baiting system installation
 • Giám sát hoạt động của mối – Monitoring termite activity
 • Hệ thống nhử mối tự động – Automated baiting system.
 • Tối ưu hóa hệ thống nhử mối để giảm sự xâm nhập của côn trùng – Optimizing baiting system to minimize insect infestation.
 • Hệ thống nhử mối tiện lợi và dễ sử dụng – Convenient and user-friendly baiting system.
 • Hệ thống nhử mối hiệu quả – Effective baiting system.
 • Sử dụng hệ thống nhử mối để kiểm soát côn trùng -Using baiting system for insect control.

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Hệ thống nhử mối” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 •  The termite baiting system is an environmentally friendly way to protect your home from termite damage.”
  => Hệ thống nhử mối là một cách thân thiện với môi trường để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi thiệt hại từ mối.
 • Homeowners opt for a termite baiting system as a preventive measure against potential termite infestations.
  => Những người chủ nhà chọn hệ thống nhử mối như một biện pháp dự phòng chống lại sự xâm nhập của mối.
 • The in-ground termite baiting system provides a discreet solution for termite control without disrupting the landscape.
  => Hệ thống nhử mối dưới lòng đất cung cấp một giải pháp tinh tế cho việc kiểm soát mối mà không làm gián đoạn cảnh quan.
 • The termite baiting system uses specially designed baits to attract and eliminate termite colonies.
  => Hệ thống nhử mối sử dụng những mồi được thiết kế đặc biệt để thu hút và loại bỏ các tổ mối.
 • Homeowners are increasingly opting for a termite baiting system as a proactive measure to protect their properties.
  => Người sở hữu nhà ngày càng lựa chọn hệ thống nhử mối như một biện pháp tích cực để bảo vệ tài sản của họ.
 • Regular monitoring of the termite baiting system ensures early detection and intervention if termite activity is detected.
  => Việc theo dõi đều đặn hệ thống nhử mối đảm bảo phát hiện sớm và can thiệp nếu phát hiện hoạt động của mối.
 • The termite baiting system minimizes the use of traditional chemical pesticides, making it an environmentally friendly option.
  => Hệ thống nhử mối giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học truyền thống, biến nó thành một lựa chọn thân thiện với môi trường.
 • Professional pest control services offer the installation and maintenance of termite baiting systems for long-term protection.
  => Dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp cung cấp lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống nhử mối để bảo vệ dài hạn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 19 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!