Mối gỗ khô tiếng Anh là gì? Và cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,”Mối gỗ khô” là “Drywood termites“, có phiên âm là /draɪwʊd ˈtɜːrmaɪts/.

Mối gỗ khô là loại mối mọt thường sinh sống trong gỗ khô và không cần độ ẩm nhiều như các loại mối khác. Chúng có thể gây thiệt hại cho cấu trúc gỗ, nội thất, và vật dụng gỗ khác

Một số từ có chứa “Mối gỗ khô” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Tổ mối gỗ khôDrywood termite colony
  • Các loại mối gỗ khôDrywood termite species
  • Sự phát triển của mối gỗ khô – Growth of drywood termites
  • Nơi ẩn náu của mối gỗ khôDrywood termites and hiding spots
  • Chu kỳ sống của mối gỗ khôDrywood termite life cycle
  • Thiệt hại từ mối gỗ khô – Damage from drywood termites
  • Phòng chống mối gỗ khôDrywood termite prevention
  • Tuổi thọ của mối gỗ khô – Lifespan of drywood termites
  • Hóa chất diệt mối gỗ khôDrywood termite pesticide
  • Chất chống mối gỗ khô hiệu quả – Effective drywood termite repellent

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Drywood termites” với nghĩa là “Mối gỗ khô” và dịch sang tiếng Việt

1. Drywood termites can silently damage wooden structures without any visible signs.
=> Mối gỗ khô có thể gây thiệt hại tĩnh lặng cho cấu trúc gỗ mà không có dấu hiệu nào rõ ràng.
2. Homeowners should schedule regular inspections to catch drywood termite infestations early.
=> Người chủ nhà nên xếp lịch kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm sự xâm nhập của mối gỗ khô.
3. Effective drywood termite prevention involves treating and sealing wooden surfaces.
=> Phòng chống hiệu quả mối gỗ khô đòi hỏi xử lý và kín chặt bề mặt gỗ.
4. Drywood termites thrive in dry climates, making certain regions more susceptible.
=> Mối gỗ khô phát triển mạnh trong khí hậu khô, khiến cho một số khu vực trở nên dễ bị tấn công hơn.
5. Localized treatments may be sufficient for small drywood termite infestations.
=> Các liệu pháp địa phương có thể đủ cho sự xâm nhập nhỏ của mối gỗ khô.
6. Drywood termites pose a threat to antique furniture and wooden artifacts.
=> Mối gỗ khô đe dọa đồ nội thất cổ và các sản phẩm gỗ.
7. If you spot tiny fecal pellets near wooden items, it could be a sign of drywood termites.
=> Nếu bạn thấy hạt phân nhỏ gần các vật dụng gỗ, có thể là dấu hiệu của mối gỗ khô.
8. Wooden structures near coastal areas are at higher risk of drywood termite attacks.
=> Các cấu trúc gỗ gần các khu vực ven biển có nguy cơ bị tấn công bởi mối gỗ khô cao hơn.
9. Early detection of drywood termite colonies is crucial to prevent extensive damage.
=> Phát hiện sớm các tổ mối gỗ khô là quan trọng để ngăn chặn thiệt hại lớn.
10. Tent fumigation may be necessary for severe drywood termite infestations in large structures.
=> Khử trùng bằng lều có thể cần thiết cho sự xâm nhập nặng của mối gỗ khô trong các cấu trúc lớn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + twenty =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!