Phòng ngừa côn trùng cắn tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Phòng ngừa côn trùng cắn” là “Insect bite prevention“, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnsɛkt baɪt prɪˈvɛnʃən/.

Phòng ngừa côn trùng cắn là dùng những phương pháp giúp ngăn chặn, giảm tối đa các vết cắn do côn trùng gây nên. Những vết cằn này có thể gây nên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu và thậm chí là lan truyền bệnh.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Phòng ngừa côn trùng cắn” được dịch sang tiếng Anh

  • Biện pháp bảo vệ chống lại côn trùng cắn – Protective measures against insect bites
  • Kỹ thuật phòng ngừa côn trùng cắn – Insect bite prevention techniques
  • Giảm thiểu rủi ro côn trùng cắn – Minimizing the risk of insect bites
  • Sử dụng chất chống côn trùng – Applying insect repellent
  • Mặc áo dài tay và quần dài – Wear long sleeves and pants
  • Mặc quần áo bảo vệ – Wearing protective clothing
  • Sử dụng màn (mùng) – Using bed nets
  • Tránh nước đọng – Avoid stagnant water
  • Tạo ra các khu vực không có côn trùng – Creating insect-free zones

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Insect bite prevention” với nghĩa “Phòng ngừa côn trùng cắn” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Wearing long-sleeved clothing and applying insect repellent can help prevent insect bites.
=> Đội áo dài tay và sử dụng thuốc chống côn trùng có thể giúp phòng ngừa côn trùng cắn.
2. Avoiding areas with high insect activity, especially during dawn and dusk, can reduce the risk of insect bites.
=> Tránh xa các khu vực có hoạt động côn trùng cao, đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn, có thể phòng ngừa côn trùng cắn.
3. Keeping windows and doors closed or screened can prevent insects from entering the house and biting.
=> Giữ cửa và cửa sổ đóng kín hoặc lắp màn chống côn trùng có thể phòng chống côn trùng cắn xâm nhập vào nhà và cắn người.
4. Removing standing water and maintaining a clean environment can help eliminate breeding grounds for mosquitoes and other biting insects.
=> Loại bỏ nước đọng và duy trì môi trường sạch sẽ có thể phòng chống côn trùng cắn vì giúp tiêu diệt nơi sinh sản của muỗi và các loài côn trùng cắn khác.
5. Using bed nets and sleeping in air-conditioned or screened rooms can protect against nighttime insect bites, particularly from mosquitoes.
=> Sử dụng màn che giường và ngủ trong phòng có điều hòa hoặc có màn chống côn trùng có thể phòng chống côn trùng cắn vào ban đêm, đặc biệt là muỗi.
6. Avoiding wearing bright colors and strong fragrances can help reduce attraction to biting insects.
=> Tránh mặc quần áo màu sáng và hương thơm mạnh có thể giúp giảm sự thu hút của côn trùng cắn, từ đó giúp phòng chống côn trùng cắn.
7. Regularly checking and repairing screens on windows and doors can ensure they are effective in keeping out biting insects.
=> Kiểm tra và sửa chữa đều đặn màn chống côn trùng trên cửa sổ và cửa để đảm bảo chúng hiệu quả trong việc phòng chống côn trùng cắn.
8. Staying away from areas with dense vegetation or tall grass can reduce exposure to ticks and other biting insects.
=> Tránh xa các khu vực có cây cối rậm rạp hoặc cỏ cao có thể giảm tiếp xúc với ve và các loài côn trùng cắn để phòng chống côn trùng cắn.
9. Applying calamine lotion or using ice packs can help relieve itching and swelling from insect bites.
=> Sử dụng kem chống ngứa calamine hoặc băng đá có thể giúp giảm ngứa và sưng để phòng chống côn trùng cắn. 
10.Seeking medical attention if experiencing severe allergic reactions or symptoms after an insect bite is important for proper treatment.
=> Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu gặp phải phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc triệu chứng sau khi bị côn trùng cắn là quan trọng để phòng chống côn trùng cắn. 

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!