Tiêu diệt kiến tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, tiêu diệt kiến là Extermination of ants, có phiên âm cách đọc là /ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ʌv ænts/.

Mục tiêu của việc tiêu diệt kiến thường là giảm bớt sự phiền toái và nguy cơ gây hại mà chúng có thể gây ra trong nhà, khu vườn, hoặc nơi làm việc.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Tiêu diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt kiến – Ant extermination
 • Diệt sạch kiến – Eradication of ants
 • Sản phẩm tiêu diệt kiến – Ant eradication product
 • Loại bỏ kiến – Eliminate ants
 • Quy trình tiêu diệt kiến an toàn – Safe ant eradication process
 • Các phương pháp diệt kiến – Ant eradication methods
 • Phương pháp tiêu diệt kiến – Ant elimination method
 • Dịch vụ tiêu diệt kiến chuyên nghiệp – Professional ant extermination service
 • Thiết bị tiêu diệt kiến thông minh – Smart ant eradication equipment
 • Kế hoạch tiêu diệt kiến toàn diện – Comprehensive ant extermination plan

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Extermination of ants” với nghĩa “Tiêu diệt kiến” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Effective extermination of ants requires strategic placement of ant baits.
  => Việc tiêu diệt kiến hiệu quả đòi hỏi việc đặt mồi kiến theo chiến lược.
 2. Chemical sprays are commonly used for the extermination of ants in residential areas.
  => Thuốc phun hóa chất thường được sử dụng để tiêu diệt kiến trong khu vực dân cư.
 3. Professional pest control services specialize in the extermination of ant species.
  => Dịch vụ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp chuyên về việc tiêu diệt kiến khác nhau.
 4. Homeowners often resort to DIY methods for the extermination of ants in and around their houses.
  => Người chủ nhà thường áp dụng phương pháp tự làm để tiêu diệt kiến trong và xung quanh nhà.
 5. Extermination of ants in commercial spaces may require regular pest control contracts.
  => Việc tiêu diệt kiến trong không gian thương mại có thể đòi hỏi việc ký kết hợp đồng kiểm soát dịch hại đều đặn.
 6. Biological methods can be environmentally friendly options for ant extermination.
  => Phương pháp sinh học có thể là lựa chọn thân thiện với môi trường cho việc tiêu diệt kiến.
 7. Extermination of ants is not only about killing them but also preventing future infestations.
  => Việc tiêu diệt kiến không chỉ là việc giết chúng mà còn là việc ngăn chặn sự lây nhiễm trong tương lai.
 8. Our new method ensures the complete extermination of ants in your home.
  => Phương pháp mới của chúng tôi đảm bảo việc tiêu diệt kiến hoàn toàn trong nhà bạn.
 9. Chemical sprays are commonly used for the extermination of ants in households.
  => Sử dụng phun hoá chất là phổ biến để tiêu diệt kiến trong các hộ gia đình.
 10. Professional extermination of ants is essential for long-term relief from infestations.
  => Việc tiêu diệt kiến chuyên nghiệp là cần thiết để giảm bớt các tình trạng xâm nhập kéo dài.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + thirteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!