Tình trạng mối ẩn tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, tình trạng mối ẩn nghĩa là Hidden termite condition, có phiên âm /ˈhɪd.ən ˈtɜː.maɪt kənˈdɪʃ.ən/.

“Tình trạng mối ẩn” dùng để chỉ sự hiện diện của mối không dễ dàng nhận biết được, đặc biệt là khi chúng ẩn mình trong cấu trúc gỗ, tường, hoặc nơi khác trong ngôi nhà mà không để lại dấu hiệu rõ ràng bên ngoài.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Tình trạng mối ẩn”

 • Tình trạng mối ẩn ở phía sau bảng gỗ – Hidden termite condition behind wooden panels
 • Dấu hiệu tiềm ẩn của mối gỗ – Latent signs of wood termites
 • Chẩn đoán sớm tình trạng mối ẩn – Early diagnosis of hidden termite conditions
 • Phương pháp phát hiện tình trạng mối ẩn – Methods for detecting hidden termite conditions
 • Sự lây lan yên tĩnh của mối gỗ – Silent spread of wood termites
 • Sự tấn công ngầm của mối gỗ – Subterranean assault of wood termites
 • Tình trạng mối ẩn trong hệ thống cấu trúc – Hidden termite condition in structural systems

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Tình trạng mối ẩn” được dịch sang tiếng Việt

 • Hidden termite conditions can compromise the integrity of the entire building if left untreated.
  => Tình trạng mối ẩn có thể đe dọa tính chất nguyên vẹn của toàn bộ công trình nếu không được điều trị.
 • Early detection of hidden termite conditions allows for timely intervention and mitigation measures.
  => Phát hiện sớm về tình trạng mối ẩn cho phép can thiệp kịp thời và triển khai biện pháp giảm nhẹ.
 • The silent nature of hidden termite conditions makes them challenging to identify without professional help.
  => Sự yên tĩnh của tình trạng mối ẩn làm cho chúng khó nhận biết mà không có sự giúp đỡ của chuyên gia.
 • Concealed spaces in the walls and foundation are common locations for hidden termite conditions.
  => Các không gian ẩn nấp trong tường và nền móng là những vị trí phổ biến cho tình trạng mối ẩn.
 • Hidden termite conditions may go unnoticed until extensive structural damage becomes apparent.
  => Tình trạng mối ẩn có thể không được nhận thức cho đến khi có thiệt hại cấu trúc lớn xuất hiện.
 • Undetected hidden termite damage can lead to significant structural issues over time.
  => Thiệt hại mối ẩn không phát hiện có thể dẫn đến các vấn đề cấu trúc đáng kể theo thời gian.
 • Inspectors use specialized tools to uncover hidden termite colonies during property assessments.
  => Những người kiểm tra sử dụng công cụ chuyên dụng để phát hiện tổ mối ẩn trong quá trình đánh giá tài sản.
 • Homeowners should be aware of veiled signs of hidden termite issues, such as mud tubes or damaged wood.
  => Chủ nhân nhà nên nhận thức về những dấu hiệu che đậy của vấn đề mối ẩn, như ống bùn hoặc gỗ bị hỏng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 1 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!