Xử lý mối mọt tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, xử lý mối mọt nghĩa là Termite treatment, có phiên âm Anh – Mỹ /ˈtɝː.maɪt ˈtriːt.mənt/ và phiên âm Anh – Anh /ˈtɜː.maɪt ˈtriːt.mənt/.

“Xử lý mối mọt” là quá trình thực hiện các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn, hoặc loại bỏ mối mọt.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Xử lý mối mọt”

 • Điều trị mối mọt chuyên nghiệp – Professional termite treatment
 • Điều trị hóa chất để tiêu diệt mối mọt – Chemical treatment for termite elimination
 • Phương pháp xử lý mối mọt hiệu quả – Effective termite treatment
 • Quy trình xử lý mối mọt – Termite treatment process
 • Phương pháp xử lý mối mọt tự nhiên – Natural termite treatment
 • Điều trị mối mọt không độc hại – Non-toxic termite treatment
 • Sản phẩm điều trị mối mọt – Termite treatment products
 • Điều trị mối mọt khẩn cấp – Emergency termite treatment

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Xử lý mối mọt” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Effective termite treatment is essential to protect wooden structures from damage.
  => Việc xử lý mối mọt hiệu quả là quan trọng để bảo vệ cấu trúc gỗ khỏi thiệt hại.
 • Chemical termite treatment involves applying specialized pesticides to eliminate termite colonies.
  => Việc xử lý mối mọt bằng hóa chất bao gồm việc sử dụng thuốc trừ mối chuyên dụng để tiêu diệt các tổ mối mọt.
 • Homeowners should consider natural termite treatment methods for eco-friendly pest control.
  => Chủ nhà nên xem xét các phương pháp xử lý mối mọt tự nhiên để kiểm soát côn trùng một cách thân thiện với môi trường.
 • The termite treatment process typically involves a thorough inspection, followed by targeted interventions.
  => Quy trình xử lý mối mọt thường bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó là các biện pháp can thiệp có mục tiêu.
 • Non-toxic termite treatment products are gaining popularity as people seek safer alternatives.
  => Sản phẩm xử lý mối mọt không độc hại đang trở nên phổ biến khi mọi người tìm kiếm các lựa chọn an toàn hơn.
 • Emergency termite treatment may be necessary if a sudden infestation is discovered.
  => Việc xử lý mối mọt khẩn cấp có thể cần thiết nếu phát hiện sự xâm nhập đột ngột.
 • Residential termite treatment involves a combination of preventative measures and targeted interventions.
  => Việc xử lý mối mọt trong khu dân cư bao gồm sự kết hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và các biện pháp can thiệp có mục tiêu.
 • The termite treatment products used should be selected based on the severity of the infestation and environmental considerations.
  => Các sản phẩm xử lý mối mọt được sử dụng nên được lựa chọn dựa trên mức độ nhiễm và các yếu tố môi trường.
 • An early termite treatment plan can save homeowners from extensive repairs and potential structural damage.
  => Một kế hoạch xử lý mối mọt sớm có thể giúp chủ nhà tránh khỏi những công việc sửa chữa lớn và nguy cơ thiệt hại cấu trúc.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + eighteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!